Public Grievance Redressal Portal Public Grievance Redressal Portal
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ତାଳଚେର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ବଲାଙ୍ଗୀର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
ବାଲେଶ୍ଵର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବସ୍ତା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ବରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବରଗଡ଼ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଭଦ୍ରକ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଧାମନଗର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ତିହିଡ଼ି ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
ବୌଦ୍ଧ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ଏନଏସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୦୭-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୧୪-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩ ୨୧-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୪ ୨୮-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୫ ୦୪-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬ ୧୧-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭ ୧୮-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୮ ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୯ ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦ ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୧ ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୨ ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୩ ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
କଟକ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବାରଙ୍ଗ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ବାରଙ୍ଗ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଟକ ସଦର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ମାହାଙ୍ଗା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ନରସିଂହପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ନିଆଳୀ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ସାଲେପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବଡ଼ମ୍ବା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବାଙ୍କୀ-ଡମପଡ଼ା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଦେବଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବାରକୋଟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଢେଙ୍କାନାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଭୁବନ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
ଗଜପତି
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ମୋହନା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର କାଶିନଗର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଗଞ୍ଜାମ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ବେଗୁନିଆପଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ପାତ୍ରପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଆସ୍କା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଭଞ୍ଜନଗର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଶେରଗଡ଼ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଭଞ୍ଜନଗର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଜଗତସିଂହପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୁଜଙ୍ଗ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବିରିଡି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ନାଉଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଯାଜପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ସୁକିନ୍ଦା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଲଇକେରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
କଳାହାଣ୍ଡି
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଲମପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଭବାନୀପାଟଣା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର କେସିଙ୍ଗା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ମଦନପୁର ରାମପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
କନ୍ଧମାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୫:୦୦ ପି.ଏମ୍
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ମାର୍ଶାଘାଇ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏନଏସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଗରଦପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୮-୨୦୨୪, ଶନିବାର ମହାକାଳପଡ଼ା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଳି ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଡେରାବିଶ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏନଏସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାଜନଗର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ମହାକାଳପଡ଼ା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ମାର୍ଶାଘାଇ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୦୭-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏନଏସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩ ୧୪-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାଜକନିକା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୪ ୨୧-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଗରଦପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୫ ୨୮-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଡେରାବିଶ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬ ୦୪-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏନଏସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭ ୧୧-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାଜନଗର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୮ ୧୮-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଆଳି ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୯ ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
କେନ୍ଦୁଝର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ହରିଚନ୍ଦନପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଆନନ୍ଦପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବାଲିପାଟଣା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବେଗୁନିଆ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଚିଲ୍ଲିକା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଜଟଣୀ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବାଲିଅନ୍ତା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଲଗଡ଼ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଟାଙ୍ଗୀ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
କୋରାପୁଟ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୈପାରୀଗୁଡା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୁନ୍ଦ୍ରା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଲମତାପୁଟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ସେମିଳିଗୁଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଦଶମନ୍ତପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୋଟପାଡ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ନାରାୟଣପାଟନା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୦୭-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ନନ୍ଦପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୧୪-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବନ୍ଧୁଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩ ୨୧-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ପଟାଙ୍ଗି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୪ ୨୮-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜୟପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୫ ୦୪-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୈପାରୀଗୁଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬ ୧୧-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୁନ୍ଦ୍ରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭ ୧୮-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୮ ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଲମତାପୁଟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୯ ୦୨-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଦଶମନ୍ତପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦ ୦୯-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୋଟପାଡ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୧ ୧୬-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୨ ୨୩-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ନାରାୟଣପାଟନା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୩ ୩୦-୧୨-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ମାଲକାନଗିରି
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୁଡୁମୁଳୁଗୁମ୍ମା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ନବରଙ୍ଗପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଉମରକୋଟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
ନୟାଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ନୂଆପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବୋଡେ଼ନ ୧୦:୧୫ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
ପୁରୀ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ରାୟଗଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର କୋଲନରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୫-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨-୦୮-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାମନାଗୁଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଷମକଟକ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୭-୦୮-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୨-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର କାଶୀପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭-୦୯-୨୦୨୪, ମଙ୍ଗଳବାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୩-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର କଲ୍ୟାଣସିଂଗପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୩୦-୦୯-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଗୁଣୁପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୦୭-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୧୪-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ପଦ୍ମପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩ ୨୧-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାମନାଗୁଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୪ ୨୮-୧୦-୨୦୨୪, ସୋମବାର ବିଷମକଟକ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୫ ୦୪-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ରାୟଗଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬ ୧୧-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୭ ୧୮-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର କାଶୀପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୮ ୨୫-୧୧-୨୦୨୪, ସୋମବାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ସମ୍ବଲପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଯୁଜୋମୁରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲ୍ଲି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୨୯-୦୭-୨୦୨୪, ସୋମବାର ଲେଫ୍ରିପଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
 Print
JanasunaniChatbot