Public Grievance Redressal Portal Public Grievance Redressal Portal
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱ।ରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁଗ୍ମ ଶୁଣାଣୀର ମାସିକ ଅଗ୍ରୀମ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ଅନଗୁଳ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଗୋଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ପାଲଲହଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଅନୁଗୋଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ବଲାଙ୍ଗୀର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ପୁଇନ୍ତଳା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଦେଓଗାଓ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବେଲପରା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
ବାଲେଶ୍ଵର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ବରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଅତାବିରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ରାଜବୋରାସମ୍ବର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଭେଡେନ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଭଦ୍ରକ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ତିହିଡ଼ି ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଧାମନଗର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବନ୍ତ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
ବୌଦ୍ଧ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ହରଭଙ୍ଗା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର କଣ୍ଟାମାଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ବୌଦ୍ଧ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
କଟକ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବାଙ୍କୀ-ଡମପଡ଼ା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ତିଗିରିଆ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଦେବଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଢେଙ୍କାନାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର କାମାକ୍ଷାନଗର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ହିନ୍ଦୋଳ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ପରଜଙ୍ଗ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
ଗଜପତି
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଗଞ୍ଜାମ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୧୫ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ପାତ୍ରପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଭଞ୍ଜନଗର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୧୫ ପି.ଏମ୍
୨୩-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମସି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଶେରଗଡ଼ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୩୦ ପି.ଏମ୍
ଜଗତସିଂହପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଏରସମା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ରଘୁନାଥପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର କୁଜଙ୍ଗ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବିରିଡି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ନାଉଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବାଲିକୁଦା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଏରସମା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ରଘୁନାଥପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଯାଜପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
କଳାହାଣ୍ଡି
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଭବାନୀପାଟଣା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର କୋକସରା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ନର୍ଲା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
କନ୍ଧମାଳ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
କେନ୍ଦୁଝର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଯୋଡ଼ା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବଂଶପାଳ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ହାଟଡ଼ିହି ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ଖୋର୍ଦ୍ଧା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
କୋରାପୁଟ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ସେମିଳିଗୁଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଲମତାପୁଟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଦଶମନ୍ତପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର କୋଟପାଡ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ନାରାୟଣପାଟନା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ନନ୍ଦପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବନ୍ଧୁଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ପଟାଙ୍ଗି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜୟପୁର ଏମପିଏଲ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ମାଲକାନଗିରି
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ମୟୁରଭଞ୍ଜ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ନବରଙ୍ଗପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ନବରଙ୍ଗପୁର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର (ବାତିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ।) ଡାବୁଗାଁ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୨:୩୦ ପି.ଏମ୍
ନୟାଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଓଡ଼ଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ରଣପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଭାପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୬-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୩-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଦଶପଲ୍ଲା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୦-୧୧-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଗଣିଆ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୨୮-୧୧-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୪-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୦ ୧୧-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ନୂଆଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୧ ୧୮-୧୨-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଓଡ଼ଗାଁ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୨ ୨୬-୧୨-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ରଣପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ନୂଆପଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆପଡ଼ା ୧୧:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର କୋମନା ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଖରିଆର ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
୨୫-୧୦-୨୦୨୩, ବୁଧବାର ବୋଡେ଼ନ ୧୦:୩୦ ଏ.ମ୍- ୧:୪୫ ପି.ଏମ୍
ପୁରୀ
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
କ।ର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।
ରାୟଗଡ଼ା
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଗୁଣୁପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ପଦ୍ମପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଗୁଡାରି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ସମ୍ବଲପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଧାନକୁଦା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ନାକଟିଦେଉଳ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର କୁଚିଣ୍ଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଯୁଜୋମୁରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୨:୦୦ ପି.ଏମ୍
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ସୋନପୁର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲ୍ଲି ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ତରଭା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଉଲୁଣ୍ଡା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
କ୍ରମାଙ୍କ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ସମୟ
୦୩-୧୦-୨୦୨୩, ମଙ୍ଗଳବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୦୯-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ହେମଗିର ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୧୬-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ଲହୁଣିପଡ଼ା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
୩୦-୧୦-୨୦୨୩, ସୋମବାର ବାଲିଶଙ୍କାରା ୧୦:୦୦ ଏ.ମ୍- ୧:୦୦ ପି.ଏମ୍
 Print